Boka

SVENSKA MÖTEN

Gullmarsstrand Hotell och Konferens är medlemmar i Svenska Möten.
Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Gullmarsstrand Hotell Konferens är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. Gullmarsstrand äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runtom i Sverige. Gullmarsstrand är även Svanenmärkt, liksom en stor del av övriga medlemmar.

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av Svenska Möten.

Svenska Möten – utvalda konferensanläggningar

SVENSKA MÖTENS DIGITALA DELTAGARHANTERING

Få tid över till annat! Vi vet att det är mycket att tänka på och hålla reda på inför större möten och evenemang. Med Svenska Mötens registreringssystem följer du dina deltagare under hela arrangemanget – från inbjudan, via en egen webbsida med en smidig anmälningsfunktion, hantering på plats, betalningslösning till utvärdering på plats.

HÄR ÄR NÅGRA AV FÖRDELARNA

  • En skräddarsydd webbsida för ditt arrangemang
  • Utskick av inbjudningar
  • Verktyg för deltagarregistrering
  • Smidig betalningslösning
  • Deltagarregistrering på plats inkl. hantering av namnbrickor
  • Kommunikation med deltagarna innan, under och efter mötet
  • Uppföljning – återkoppling från deltagarna

Länk till Svenska Mötens digitala deltagarhantering