Integritetspolicy

Gullmarsstrand Hotell Konferens följer Dataskyddsförordningen, GDPR, som syftar till att reglera hur företag behandlar personuppgifter, som är den information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. All form av personuppgiftshantering räknas enligt lag som behandling, det gäller oavsett om man använder automatiserade system eller inte. Exempel på behandling är insamling, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt och användarvänligt samtidigt som din integritet skyddas.

När du besöker vår webbplats för att ta del av information och erbjudanden på hemsidan så samlas inga uppgifter in som kan identifiera dig som person, ej heller kan din ip-adress identifieras. Besöket genererar statistik, men ingen data som kan identifiera dig som person.

Här nedan informerar vi om vår behandling av personuppgifter som samlas in.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Gullmarsstrand Hotell Konferens, org.nr: 556573-7052, Strandvägen 2-14, 451 78 Fiskebäckskil äger webbsidan och är därmed personuppgiftsansvarig.

 

GRUNDER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter får behandlas om man har stöd i lagen, dvs har en s k rättslig grund. GDPR stödjer olika syften för behandling av personuppgifter, vår behandling av personuppgifter grundas på:

 • Samtycke
 • Berättigat intresse/intresseavvägning
 • Fullgörande av avtal/juridisk grund
 • Rättslig förpliktelse

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar information när det finns ett uttryckligt, berättigat syfte och för att:

Förbättra, erbjuda och utveckla gullmarsstrand.se så att vi kan tillhandahålla en optimal tjänst och bästa möjliga service till gäster, bokare och samarbetspartners för att besvara frågor, hantera synpunkter, skicka ut material och kommunicera

 • Göra utskick av relevant information
 • Fullfölja åtaganden och avtal
 • Hantera ärendehistorik
 • Utvärdera tjänsten och ge feedback till medarbetare, utvecklare och kunder
 • Fullgöra skyldighet enligt lag, myndighetsföreskrifter, beslut eller riktlinjer

 

Personuppgifter behandlas i följande sammanhang:

 • När du väljer att ta kontakt med oss via epostkommunikation, hemsidan eller telefon
 • Vid beställning av vårt kostnadsfria material via formulär, telefon eller epost
 • Vid accept till att få vidare information om tjänsten, t ex via epostutskick
 • När vi samlar in data för enskilt syfte, t ex att informera eller sända ut material till specifik målgrupp då vi bedömer att informationen är av intresse för mottagaren
 • I kund-, leverantörs- och samarbetsrelationer

 

När du som besökare väljer att dela information i kontakt med oss samlas uppgifter in för att ge service och svara på frågor. Vi behandlar även uppgifter som vi samlar in via andra kanaler för att kunna ge relevant information om tjänsten. Kunduppgifter behandlas som erfordras för att ge bästa möjliga service, fullgöra avtal och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden såsom bokning, fakturering och bokföring.

Leverantörsuppgifter behandlas för att fullgöra avtal och åtaganden, inklusive ekonomiska förehavanden mellan parterna såsom betalning av fakturor och bokföring. Uppgifter som erfordras för att ingå samarbete behandlas för att ge service och uppfylla avtal.

 

TID FÖR LAGRING

Vi sparar uppgifter för ändamål som vi redovisat ovan och för ett syfte. Eftersom de uppgifter som vi behandlar har olika syften sparas de också under olika lång tid alternativt raderas efter avslutat ärende:

Personuppgifter som genereras vid kontakt med oss via kommunikation, frågor, synpunkter kan komma att sparas i enlighet med det lagrum som kallas berättigat intresse/intresseavvägning och lagras då tills du själv väljer att avprenumerera, begär att ta bort uppgifterna eller så raderas de efter avslutat ärende i de fall vi anser att lagring inte är relevant.

 • Information som härrörs till ekonomi, fakturering och bokföring sparas enligt bokföringslagen.
 • För avtalsrelationer med kunder, leverantörer och samarbetspartners sparas uppgifterna under avtalstiden och 12–36 månader därefter, beroende på avtalets art och innehåll. Information i samband med avtal som härrörs till bokföringslagen sparas i enlighet med denna.
 • Ärendehistorik i samband med frågor som inte behandlas av Gullmarsstrand och som överförs till tredje part avslutas inom skälig tid då ärendet är överfört och omhändertaget.
 • Uppgifter vi sparar på grund av skyldighet att göra det enligt lag, myndighetsföreskrift, beslut eller myndighets begäran, sparas så länge det aktuella kravet anger.

 

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

För att kunna tillhandahålla tjänsten och dess funktioner anlitar Gullmarsstrand leverantörer som vi delar uppgifter med för att optimera och utveckla tjänsten samt ge anpassad, relevant information och göra informationsutskick. Ansvar mellan oss och de leverantörer vi delar information med regleras via personuppgiftsbiträdesavtal.

 

COOKIES

Webbplatsen använder cookies, en teknologi som används i syfte att förbättra för besökaren och ge tillgång till tjänstens alla funktioner. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. När du använder tjänsten samtycker du till att vi använder denna teknik, t ex för att underlätta navigering, ge tillgång till olika funktioner eller för information om olika val. Ingen information lagras som kan identifiera dig som person, den används för att kunna känna igen vad som görs på webbplatsen. Våra cookies sparar således inte namn, kön, eller andra personuppgifter, då informationen som de ger är avidentifierad.

För att få en bild av hur besökarna använder webbplatsen används Google Analytics som använder JavaScript och cookies. Informationen som Google Analytics ger är anonymiserad och genererar inte information som kan identifiera dig som person, ej heller information om IP-adress.

Du kan själv välja att ta bort och blockera användningen av cookies genom att ändra inställningarna på i webbläsaren på din dator. Tänk dock på att webbtjänsten inte kommer att fungera optimalt vid blockering eller radering av cookies.

 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära och erhålla information en gång per år om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan även begära att dina personuppgifter raderas (kan tillgodoses såvida radering inte strider mot rättslig skyldighet), be oss rätta eventuella felaktigheter och begränsa användningen av uppgifterna. Du har även rätt att ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att personuppgiftsbehandlingen inte uppfyller lagenliga krav enligt GDPR.

 

TACK

Vi tackar för ditt förtroende och hoppas att du känner dig trygg med vår Integritetspolicy. Om någonting är oklart så kontakta oss gärna, det gör du enkelt via ett mail till info@gullmarsstrand.se

Du kan läsa mer om GDPR här: datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


Håll dig uppdaterad och få tips, nyheter och fantastiska erbjudanden. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Tack för din prenumeration